|
|
Daniel Jarl
Daniel Jarl
Teknik & Support Stockholm 08 400 210 78

Systemingenjör och teknisk rådgivare. Daniel kan allt som rör NovaSecurs gränssnitt och tekniska plattform.