Om oss

Lär känna oss bättre

|
Om oss
Vi är

NovaSecur®

Spara tid och pengar.
Undvik krångliga installationer.
Lämna över ansvaret till oss som har kunskapen.

NovaSecur® är en molntjänst som kallas Saas (Software as a service) vilket betyder att man hyr programvaran av en extern tjänsteleverantör.

Vi har

Över 10 års erfarenhet

Med en intern utvecklingsavdelning följer vi marknaden nära och ser till att vi alltid finns i framkant gällande tekniska lösningar och säkerhet.

Internt utvecklade system
Arkivering av digitalt signerade avtal
Säkra inloggningar via BankID

Vi erbjuder

En effektiv lösning

Automatiserad hantering av betalmetoder
Kontinuerligt uppdaterade molntjänster
Fri uppdatering och support

NovaSecur® håller alltid en nära kontakt med våra kunder. Alla supportärenden följs upp och hanteras tills båda parter är nöjda.

Computer Code HTML on monitor

Vi väljer oss

Vår historia

NovaSecur® har utvecklats av Passage & Infosystem AB sedan 2008 och vi har inga planer på att sakta ner. Grundplattformen är byggd på Microsoft .NET som är marknadsledande på avseende driftsäkerhet och skalbarhet. Vi började med några få kunder i Stockholmsområdet men har idag kunder utspridda över hela vårt avlånga land.

Funktioner
NovaSecur® Affärssystem har stor funktionalitet och evolutionen går dagligen framåt. Våra ledord är nytt och framtidssäkrat.
Datacenter
När man väljer leverantör av molntjänster är det viktigt att man kan lita på driftsäkerheten. Vi har våra servrar placerade i ett datacenter i Stockholm som ger oss och våra kunder trygghet att tjänsten ska fungera 24/7.
Våra kunder

Vi har valt NovaSecur®