KundregisterDigitala AbonnemangKassaregisterBokningFaktureringAutogiroPassersystemCustomer Relationship ManagementBokföringStatistikMail & SMSSäkerhet & Backup

KUNDREGISTER

 • Kundregister med lagring av de vanligaste adressuppgifter som behövs för att hålla en god kundrelation.

 • Koppling till Folkbokföringen finns. Extra kostnad tillkommer vid sökning i Folkbokföringsregistret.
 • Hantering av beröringsfria medlemskort. Kan även hantera andra typer av kort som t.ex: Streckkoder & Magnetkort.


DIGITALA ABONNEMANG

 • All info om kundens abonnemang lagras digitalt.

 • Alla avtal är signerade med BankID.
 • Skapa helt anpassnings- och sparbara mallar för framtida abonnemang.Anpassa abonnemangen helt till kundens förmodan. Ändra tider för ingång, längd, perioder för betalning; med mera.


KASSAREGISTER

 • Certifierat kassaregister.

 • Kontrollenheten finns i molnet.
 • Partner med PayEx betalterminaler för snabba och underhållsfria kortterminaler.


BOKNING

 • Passbokning med många anpassningar för vilka som får boka samt till vilket pris.

 • Behandlingsbokning som effektivt hanterar resurser och behandlingar med egna prisgrupper


FAKTURERING

 • Fakturera dina kunder enkelt och smidigt.

 • Fakturor kan skrivas ut eller skickas i ett mail som ett bifogat PDF-dokument.
 • Exportera fakturor till inkassobolag.
 • Autogirofakturor betalmarkeras automatiskt.
 • Kunder kan spärras automatiskt vid obetalda autogirodebiteringar.


AUTOGIRO

 • Hanterar medgivanden och betaluppdrag.

 • Stöd för både gamla och nya filformatet.
 • Inbyggt stöd för Bankgiro Link för filtransport direkt till Bankgirocentralen.
 • Autogirofakturor betalmarkeras automatiskt.
 • Övergripande månadsrapportering över autogirodebiteringen.


PASSERSYSTEM

 • Eget uppkopplat passersystem som kommunicerar direkt med NovaSecurs nätverk.

 • Stöd för alla typ av medlemskort (t.ex: RFID, Mifare, Desfire, Magnetkort, Streckkod).
 • Passerkoder för passering endast med kod.
 • Slussfunktion för ökad säkerhet.
 • Fjärrstyrning och fjärrövervakning av dörrarna.


CRM

 • Loggning av värvning.

 • Filarkiv för obegränsad lagring av filer kopplade mot kunden.
 • Datapunkter för loggning av mätdata vid t.ex: PT-träning.
 • Leads för registrering av potentiella kunder.
 • Logga taggar på en kund för att kategorisera kunder.


BOKFÖRING

 • Export av faktura- samt inbetalningsjournaler till PDF och SIE-filer.


STATISTIK

 • Händelselogg på respektive dörr i passersystemet för att kunna följa flödet i inpasseringen.

 • Avancerad filterfunktion för att hämta ut Aktiva, Avslutade, Icke tränande kunder med mera.
 • Årsprognos på Autogiro.
 • Försäljningsrapporter.
 • Skuldrapporter.


MAIL & SMS

 • Schemalägg utsikck av mail och SMS*.

 • *Kostnad för SMS tillkommer


SÄKERHET & BACKUP

 • Anslutning mot NovaSecurs tjänster sker alltid med krypteradanslutning av högsta säkerhetsklass.

 • NovaSecurs servrar finns placerade i högt säkerhetsklassat datacenter.
 • Backup sker var 5:e timme som lagras på extern media. Säkerhetskopian finns även för nedladdning i gränssnittet.