Kundregister

 • Kundregister med lagring av de vanligaste adressuppgifter som behövs för att hålla en god kundrelation.
 • Koppling till Folkbokföringen finns. Extra kostnad tillkommer vid sökning i Folkbokföringsregistet.
 • Hantering av beröringsfria medlemskort. Kan även hantera andra typer av kort som t.ex. streckkoder och magnetkort.
 • Behörigheter till varje enskild kund som ger automatiskt rättigheter att passera in genom dörrar samt vad som ska debiteras kunden på Autogiro.

Kassaregister

 • Certifierat kassaregister.
 • Kontrollenheten finns i molnet.
 • Partner med PayEx betalterminaler för snabba och underhållsfria kortterminaler.

Bokning

 • Passbokning med många anpassningar för vilka som får boka samt till vilket pris.
 • Behandlingsbokning som effektivt hanterar resurser och behandlingar med egna prisgrupper.
 • Betalväxel som hanterar direktbetalning, kortbetalning och faktura.

Fakturering

 • Fakturera dina kunder enkelt och smidigt. Fakturor kan skrivas ut eller skickas i ett mail som ett bifogat PDF-dokument.
 • Exportera fakturor till inkassobolag.
 • Autogirofakturor betalmarkeras automatiskt.
 • Kunder kan spärras automatiskt vid obetalda autogirodebiteringar.

Autogiro

 • Hanterar medgivanden och betaluppdrag.
 • Stöd för både gamla och nya filformatet.
 • Inbyggt stöd för Bankgiro Link för filtransport direkt till Bankgirocentralen.
 • Autogirofakturor betalmarkeras automatiskt.
 • Övergripande månadsrapportering över autogirodebiteringen.

Passersystem

 • Eget uppkopplat passersystem som kommunicerar direkt med NovaSecurs nätverk.
 • Stöd för alla typ av medlemskort (t.ex. RFID, Mifare, Desfire, Magnetkort, Streckkod).
 • Passerkoder för passering endast med kod.
 • Slussfunktion för ökad säkerhet
 • Fingeravtrycksläsare där fingeravtrycket lagras på medlemskortet.
 • Fjärrstyrning och fjärrövervakning av dörrarna.

CRM (Customer Relationship Managment)

 • Loggning av värvning.
 • Filarkiv för obegränsad lagring av filer kopplade mot kunden.
 • Datapunkter för loggning av mätdata vid t.ex. PT-träning.
 • Leads för registrering av potentiella kunder.
 • Logga taggar på en kund för att kategorisera kunder.

Bokföring

 • Export av faktura- samt inbetalningsjournaler till PDF och SIE-filer.

Statistik

 • Händelselogg på respektive dörr i passersystemet för att kunna följa flödet i inpasseringen.
 • Avancerad filterfunktion för att hämta ut Aktiva, Avslutade, Icke tränande kunder m.m.
 • Årsprognos på Autogiro.
 • Försäljningsrapporter.
 • Skuldrapporter.

Mail & SMS

 • Schemalägg utskick av mail och SMS.
 • Kostnad för SMS tillkommer.

Säkerhet och Backup

 • Anslutning mot NovaSecurs tjänster sker alltid med krypterad anslutning av högsta säkerhetklass.
 • NovaSecurs servrar finns placerade i högt säkerhetsklassat datacenter.
 • Backup sker var 5:e timme som lagras på extern media. Säkerhetskopian finns även för nedladdning i gränssnittet.