Internet

 • 3 stycken fiberanslutningar via två olika internetoperatörer.
 • Kablarna in till huset kommer in från två olika håll och korsar aldrig varandra.
 • Dubbla Cisco BGP routrar anslutna till olika säkringar och separata UPS enheter.

Brandskydd

 • I serverhallen används minimalt med brännbart material. Skåp, kabelkanaler m.m. är av metall.
 • Dubbla oberoende brandlarm som testas regelbundet.
 • Regelbundna rutiner finns för att förhindra damm eftersom damm är en vanlig brandorsak i serverhallar.
 • Brandsläckningutrustning finns både i och strax utanför hallen för att snabbt kunna släcka.

Strömförsörjning

 • Varje rackskåp har egna elmätare så att inte säkringar och reservkraft riskerar att överbelastas.
 • UPS:er skyddar utrustningen mot skadliga störningar i elnätet och fungerar som reservkraft vid kortare strömavbrott.
 • Vid eventuella elarbeten kan vi enkelt under drift kan koppla över ett rackskåp till andra säkringar eller till elverk.
 • Möjlighet till fler eluttag kan erbjudas utan krångliga grendosor och liknande m.h.a. speciella splitkablar.
 • Vid längre strömavbrott har vi elverk som tar över elförsörjningen på ca 25 sekunder, under överkopplingen körs elen på batterier.
 • Elverken provkörs kontinuerligt så att vi vet att de fungerar som de ska när de väl behövs.

Transporter

 • Vid stora paket är det enkelt att få utrustningen fraktad ända in i vår serverhall eftersom vi har en lastkaj och varuhiss i anslutning till serverhallen.

Larm & Säkerhet

 • Fastigheten är larmskyddad och kameraövervakad med separat larm och kameraövervakning för själva serverhallen.
 • Vi registrerar all in och ut passering till serverhallen för att kunna hålla koll på när vi har aktivitet i hallen.

Service

 • Övervakning på vitala delar som strömavbrott, kylproblem, vattenskdor, dns fel m.m larmar via sms till vår personal dygnet runt.
 • För att snabbt kunna utföra åtgärder på servrar finns servicevagn utrustad med skärm, tangentbord, mus, dvd-läsare och diskettstation.

Rack

 • Det finns alltid ett antal lediga platser i våra rackskåp med kablage framdraget.
 • Termometrar finns i alla rackskåp för att kunna se så att det är rätt temperatur inne i själva skåpen.
 • Alla våra rackskåp är förberedda med elkablar, nätverkskablar och hyllplan så man snabbt kan komma igång med sin server utan besvärlig montering.